במדיהכתבה בעיתון MOZ in Frankfurt  
על ביקור והשתתפות משלחת הנוער 
"גשרי דיאלוג" הפולנית-גרמנית-ערבית 
ויהודית,  בפסטיבל מתחת לפנס.